Ortomed - kefalometrický program

 

PROGRAM PRE KEFALOMETRICKÚ ANALÝZU A PREZENTÁCIU VÝSLEDKOV LIEČENIA

 

Základné vlastnosti programu:

 

•Štandardné aj individuálne dopasovane na klienta v prednom i bočnom reze cca 40 analíz
•Analýza oblúku (modelu): Boltona, ako aj diskrepancie dĺžky oblúku
•Nástroje na úpravu snímkov (jas, zaostrenie a ďalšie)
•Nastavenie a kalibrovanie kefalometrických kriviek na snímok pacienta
•Nastavenie kefalometrických kriviek do Frankfurtskej roviny .
•VTO – prognóza rastu pacienta
•SVTO – vizualizácia chirurgického liečenia
•Kefalometrická analíza, ktorá nám umožňuje precíznu diagnózu a tvorenie plánu liečby
•Pokročilé nástroje MORPHING ukazuje zmeny profilu po vykonaných zmenách na tkanive
•Prezentácia správy analyzy výsledkov liečebného plánu a liečby pacienta